Ολοκληρωμένο

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη υγείας στην κοινωνική σας ασφάλιση. Με το πρόγραμμα εξασφαλίζετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας στην κάλυψη περισσότερο των συχνών και όχι μόνο των σοβαρών περιστατικών, τόσο κατά τη νοσοκομειακή, όσο και κατά την πρωτοβάθμια περίθαλψη (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις), με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) και ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο” είναι τα εξής:

  • Κάνοντας χρήση του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα έχετε 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
  • 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής.
  • Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σε σχέση με τις παροχές που σας προσφέρει το πρόγραμμα.
  • Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικές επισκέψεις χωρίς νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Κέντρα.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα ζητήσετε αποζημίωση σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα.
  • Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία.
  • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’.
  • Επιβράβευση για τη χρήση ταμείων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Υγεία