Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Ειδικό” είναι τα εξής:

  • 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής σας ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο.
  • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο.
  • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία.
  • Δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’
  • Προσιτό κόστος ασφάλισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Υγεία