Ειδικό Plus

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Ειδικό Plus” είναι τα εξής:

  • 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής.
  • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο.
  • Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία.
  • Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’.
  • Χαμηλό σχετικά κόστος ασφάλισης.
  • Έχετε το μοναδικό Πλεονέκτημα Plus. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα μετατροπής του, μετά από 5 χρόνια ισχύος του, σε άλλο με μικρότερο ποσό απαλλαγής (Πλεονεκτικό, Οικονομικό, Συμπληρωματικό), χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και ανεξαρτήτως της ηλικίας σας τη στιγμή της μετατροπής (ανώτερη ηλικία για την μετατροπή το 65ο έτος).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Υγεία