Εθνική & Σχολείο

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Απλό Πακέτο

Καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ – ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΕΚΡΗΞΗ
 • ΚΑΠΝΟΣ
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή και ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΒΗ / ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10%)
 • ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πλήρες Πακέτο

Οι καλύψεις του Απλού πακέτου και επιπλέον:

 • ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ
 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ
 • ΧΙΟΝΙ – ΧΑΛΑΖΙ -ΠΑΓΕΤΟ
 • ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (Κεντρικής Θέρμανσης, Ψύξης, Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Εγκαταστάσεων Sprinklers)
 • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ
 • ΚΑΘΙΖΗΣΗ- ΥΨΩΣΗ -ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (Θυρών, Παραθύρων)
 • ΖΗΜΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
 • ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (εντός ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων εστιατορίου και κυλικείου)
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ/ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ (Με Διάρρηξη)
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Μετά από διάρρηξη)
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΕΚΡΗΞΗΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
 • ΚΑΛΥΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προαιρετικές Καλύψεις

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε στο πακέτο ασφάλισης που έχετε επιλέξει, να προσθέσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω προαιρετικές καλύψεις:

 • ΣΕΙΣΜΟΣ
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ