Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ευέλικτης Συνταξιοδοτικής Αποταμίευσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, σας βοηθάει να «χτίσετε» τη σύνταξή σας σταδιακά όπως εσείς επιθυμείτε.

Η “Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη” σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε σήμερα με ένα μικρό ποσό και με σύμμαχό σας το χρόνο, να αποταμιεύετε όσο και όποτε επιθυμείτε, δημιουργώντας σταδιακά τη δική σας σύνταξη, ανάλογα με τις προσωπικές οικονομικές σας δυνατότητες.

Ειδικότερα, η “Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη” απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, που επιθυμούν να ενισχύσουν τη σύνταξή τους με εγγυημένες παροχές, σε οικογενειάρχες που θέλουν να εξασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στα αγαπημένα τους πρόσωπα και επιπλέον σε ανθρώπους μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, που ανησυχούν έντονα για το μέλλον, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποταμιεύουν σημαντικά ποσά από το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα και δεν επιθυμούν να καταβάλλουν προσυμφωνημένα ασφάλιστρα για μια σειρά ετών.

Με την “Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη” μπορείτε να καλύψετε τις Συνταξιοδοτικές σας ανάγκες, έχοντας μοναδικά οφέλη:

Ευελιξία

  • στο ύψος και τη συχνότητα του ασφαλίστρου που καταβάλλετε.
  • στη χρονική στιγμή της αγοράς των εγγυημένων συντάξεών σας. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη του συμβολαίου και κάθε χρόνο (στην ημερομηνία που υπογράφηκε το συμβόλαιο), μπορείτε να επιλέξετε την αγορά Σύνταξης, χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσό που έχετε συγκεντρώσει ή μέρος αυτού.
  • στην επιλογή της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και μέγιστη τα 75), με δυνατότητα επιλογής ακόμα και διαφορετικών ηλικιών έναρξης συνταξιοδότησης.
  • στην επιλογή της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή Εφάπαξ ή συνδυασμού τους).
  • στον τύπο της σύνταξης (ισόβια με ή χωρίς εγγυημένη περίοδο καταβολής κ.λπ.) και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ποσών συντάξεων, διαφορετικού τύπου.

Διαχείριση των αποταμιεύσεών σας με γνώμονα την ασφάλεια (αφού πρόκειται για αποταμίευση με στόχο την εξασφάλιση συνταξιοδοτικού εισοδήματος) και απόλυτη διαφάνεια στην πληροφόρησή σας.

Εγγυημένη και ισόβια παροχή από τη στιγμή που αγοράζετε τη σύνταξη.

Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας σύνταξης από τη στιγμή που την αγοράζετε, με αποτέλεσμα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη χρονική στιγμή που επιλέξατε.

Προσαρμογή του ασφαλίστρου στις οικονομικές σας δυνατότητες, χωρίς συνέπειες για την ισχύ του προγράμματος και χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που έχουν ήδη κατοχυρωθεί.

Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο.

Επιπλέον παροχές του προγράμματος:

 • Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη συνταξιοδότηση.
 • Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης.
 • Ενημέρωσή σας από την Εθνική Ασφαλιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με απόλυτη διαφάνεια για την επένδυση των ασφαλίστρων και την εξέλιξη των παροχών σας.

4 Μοναδικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη”

1. Ελευθερία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχετε πλήρη ελευθερία στη σύνθεση της Σύνταξής σας. Το σύνολο των Συντάξεων, που έχουν αγοραστεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα αποτελεί τη συνολική Σύνταξη που θα σας καταβάλλεται στις ηλικίες που έχετε επιλέξει.

2. Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο, ενώ σας δίδεται και σχετικό πιστοποιητικό από την Εθνική Ασφαλιστική για κάθε ποσό σύνταξης που “κλειδώνετε”.

3. Αυτονομία. Η Σύνταξή σας έχει πλήρη αυτονομία και εξαρτάται μόνο από τα ασφάλιστρα που έχετε πληρώσει (και τις αποδόσεις). Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από τις μελλοντικές σας επιλογές.

4. Ευελιξία. Κάθε φορά, μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικό τύπο Σύνταξης ή/και διαφορετική ηλικία έναρξης της Συνταξιοδότησης, για την κάθε Σύνταξή σας, καθώς και να καταβάλλετε το ασφάλιστρο που επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Σύνταξη