Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού Ασφαλίστρου

Το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Περιοδικού Ασφαλίστρου προσφέρεται από την Εθνική Ασφαλιστική για εσάς που επιθυμείτε από σήμερα να εξασφαλίσετε ένα προκαθορισμένο εγγυημένο μηνιαίο ποσό σύνταξης στην ηλικία συνταξιοδότησης που εσείς θα επιλέξετε, αποταμιεύοντας ένα σταθερό ετήσιο ποσό, διατηρώντας ισοβίως ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

Λόγω των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε εργαζόμενους με κοινωνικά ταμεία των οποίων οι παροχές μειώνονται, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε οικογενειάρχες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και σε εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας, καθώς και σε ανθρώπους που δεν εργάζονται.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το «Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού Ασφαλίστρου» είναι τα εξής:

  • Εγγυημένη και ισόβια παροχή.
  • Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας σύνταξης τη στιγμή που αρχίζετε το πρόγραμμα και όχι κατά την ηλικία συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη χρονική στιγμή που επιλέξατε.
  • Ευελιξία στην επιλογή
   • του επιθυμητού ποσού της μηνιαίας σύνταξης (με ελάχιστο ποσό τα 100€)
   • του χρονικού διαστήματος καταβολής του σταθερού ετήσιου ασφαλίστρου (με ελάχιστο τα 5 έτη)
   • της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και μέγιστη τα 75) και
   • της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή δυνατότητα μετατροπής του συσσωρευμένου κεφαλαίου σας σε Εφάπαξ ποσό πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης).
  • Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο (αφού η μηνιαία σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε αυτούς για όλη τη διάρκεια της επιλεγμένης εγγυημένης περιόδου).
  • Προστασία με πρωτοποριακές συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από οτιδήποτε κι αν συμβεί.

Επιπλέον παροχές του προγράμματος

 • Αύξηση των αναμενόμενων απολαβών σας συμμετέχοντας σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη συνταξιοδότηση, με επιστροφή του ποσού που έχει αποταμιευτεί στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
 • Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχή δανείου).

5 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το “Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού Ασφαλίστρου”

1. Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο και προκαθορισμένο από την έναρξη του προγράμματος.

2. Εξασφάλιση. Η Σύνταξή σας είναι μηνιαία και ισόβια, ενώ με την επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης εξασφαλίζονται και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο.

3. Αποταμίευση χωρίς ρίσκο. Το πρόγραμμα διατίθεται με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο.

4. Δυνατότητα δημιουργίας σύνταξης και σε διάστημα λίγων ετών .

5. Ευελιξία στην επιλογή της παροχής. Δυνατότητα επιλογής είσπραξης Εφάπαξ ποσού (αντί της καταβολής μηνιαίας Σύνταξης) για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών οικονομικών σας αναγκών.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Σύνταξη