Μικτή Ασφάλιση

Η Μικτή Ασφάλιση εξασφαλίζει και εσάς, αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αποτελώντας τον ιδανικό συνδυασμό προστασίας και αποταμίευσης, το πρόγραμμα αυτό αφενός μεν σας εξασφαλίζει το επιθυμητό για εσάς κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, και αφετέρου εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που συμβεί το απρόοπτο στο χρονικό διάστημα αυτό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να αποταμιεύουν τα χρήματα τους από σήμερα για να εξασφαλίσουν ένα ποσό σε μια συγκεκριμένη ηλικία για την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, αλλά και που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

 • Σίγουρη, εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου είτε σε εσάς, είτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.
 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Ευελιξία
  • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη).
  • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το οποίο θα λάβετε σίγουρα είτε εσείς κατά τη λήξη του προγράμματος, είτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
 • Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.
  • είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου).
 • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε τη “Μικτή Ασφάλιση”

1. Ιδανικός συνδυασμός προστασίας και αποταμίευσης.

2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Προστασία Ζωής