Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία

Η Πρόσκαιρη Ανικανότητα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη η οποία σε συνδυασμό με την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος, σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία, αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας, ή εάν δεν εργάζεσθε σας παρέχεται επίδομα για την κάλυψη των αναγκών σας.

Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν περισσότερο για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους (π.χ. εργάτες, οικοδόμους, ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους), αλλά και στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ατυχήματος και σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ανικανότητα θα χρειαστούν κάποια οικονομική ενίσχυση.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

  • Πλήρης κάλυψη. Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας που θα διαρκέσει πάνω από 10 ημέρες, σας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την 1η ημέρα του ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, διπλασιάζεται για τις ημέρες παραμονής σας σε αυτό η παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας .
  • Δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων και Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της «Πρόσκαιρης Ανικανότητας» πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Ατυχήματος». Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος («Απώλεια Εισοδήματος» ή «Πρόσκαιρη Ανικανότητα»).
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης (ανώτατο όριο 1‰ επί του κεφαλαίου κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος).

4 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της “Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία”

1. Δυνατότητα κάλυψής σας ακόμη κι αν δεν εργάζεσθε. Κάλυψη της οικοκυράς και του φοιτητή, που λόγω κάποιας πρόσκαιρης ανικανότητας θα τους προκύψει κάποια έκτακτη οικονομική ανάγκη (το ποσό που δίδεται ημερησίως στην προκειμένη περίπτωση είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό που δίδεται σε κάποιον εργαζόμενο).

2. Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.

3. Διαφοροποίηση-παραμετροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή ανάλογου ασφαλίστρου σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.

4. Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου διαχρονικά. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος κ.λπ.).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Προστασία Ζωής