Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος

Η Απώλεια Εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια, αφού σας αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας (μετά από μικρή περίοδο αναμονής).

Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα 18-55 ετών που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη προσωρινή ανικανότητά του για εργασία , να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του, καθώς και σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, έμπορο, εργάτη, οδηγό ταξί κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται και στον μισθωτό και τον επιχειρηματία ( αφού η ανάγκη κάλυψής τους θα είναι έντονη στην περίπτωση σοβαρότερης πρόσκαιρης ανικανότητας που θα οδηγήσει σε πολύμηνη απουσία από την εργασία τους).

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

  • Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας, λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, μετά από μικρή περίοδο αναμονής.
  • Ευελιξία
    • στην επιλογή του επιθυμητού διαστήματος διάρκειας της παροχής και του επιθυμητού διαστήματος της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης.
    • στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης. Ανάλογα με το Πρόγραμμα που έχετε (Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμιευτικό, Συνταξιοδοτικό), υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το ανώτατο ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης.
  • Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της “Απώλειας Εισοδήματος” πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του “Προσωπικού Ατυχήματος” (με ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης 3.000€). Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος (“Απώλεια Εισοδήματος” ή “Πρόσκαιρη Ανικανότητα”).

7 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της “Απώλειας Εισοδήματος”

1. Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%.

2. Ευελιξία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις χρονικές αναμονές για ενεργοποίηση μέσα από μια γκάμα 16 διαφορετικών συνδυασμών που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική και οι οποίες σίγουρα θα καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

3. Δυνατότητα επιλογής κάλυψης από την 1η ημέρα της αδυναμίας για εργασία λόγω ατυχήματος.

4. Δυνατότητα κάλυψης του μισθωτού και του επιχειρηματία ακόμα και σε περίπτωση πολύμηνης απουσίας του από την εργασία.

5. Διαφοροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή δίκαιου ασφαλίστρου ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε.

6. Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος, διακοπή ενός hobby κ.λπ.).

7. Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό, ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Προστασία Ζωής