Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία

Η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία, αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σας παρέχει προστασία στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας να εργάζεσθε και επομένως την απώλεια των εσόδων που θα είχατε από την εργασία σας.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν πως εάν χάσουν το εισόδημά τους, η συνέπεια θα είναι να δημιουργηθούν έντονες οικονομικές ανάγκες και να χρειαστούν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να εξασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της οικογενείας τους.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

  • Παροχή ενός κεφαλαίου εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας”

1. Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.

2. Ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμείτε να είστε εξασφαλισμένοι, μπορείτε να επιλέξετε κεφάλαιο ασφάλισης ισόποσο, διπλάσιο ή τριπλάσιο του κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Προστασία Ζωής