Απλή Ασφάλιση Ζωής

Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου Κεφαλαίου.

Απλή Ασφάλιση Ζωής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών.

Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Απλής Ασφάλισης Ζωής” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

  • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
  • Ευελιξία
   • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).
   • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια το 1 έτος).
  • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Απλή Ασφάλιση Ζωής”

1. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

2. Ευελιξία. Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς επιλέγετε.

Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια (π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα).

Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

  • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.
  • Ευελιξία
   • στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος.
   • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας).
  • Επιπλέον προστασία σας με την ενσωματωμένη κάλυψη της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλετε το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται.

3 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου”

1. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας.

2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

3. Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Προστασία Ζωής