Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο

Η Εθνική Ασφαλιστική, πρωταγωνιστής στην ασφάλιση της κατοικίας, έρχεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες των απαιτητικών της πελατών με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Κατά Παντός Κινδύνου, για την ασφάλιση ουσιαστικά των πολυτελών κατοικιών.

Το Πρόγραμμα “Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο”, είναι ένα πρόγραμμα καινούργιας φιλοσοφίας, που απευθύνεται στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών υψηλών προδιαγραφών τόσο ως προς την κατασκευαστική τους αξία όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες και στον τρόπο ζωής σας.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο” είναι τα εξής:

  • Ασφάλιση της κατοικίας σας από κάθε αιφνίδιο και τυχαίο κίνδυνο που μπορεί να την απειλήσει.
  • Διευρυμένη κάλυψη ζημιών στο κτίριο ή / και στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε αιτία.
  • Κάλυψη συνολικά της οικογενειακής εστίας, αφού με τη μορφή του πολυασφαλιστηρίου καλύπτει τόσο τις υλικές ζημιές του κτιρίου και του περιεχομένου, όσο και την Αστική Ευθύνη (ατομική / οικογενειακή προς τρίτους) σας.
  • Ευέλικτη επιλογή καλύψεων: Βασική Κάλυψη: Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου για την Οικοδομή και το Περιεχόμενο, Προαιρετικές Καλύψεις: Κάλυψη Σεισμού ή/και Κάλυψη Ατομικής και Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης
  • Εύρος της κάλυψης, καθώς μπορείτε να επιλέξετε είτε μόνη της τη Βασική Κάλυψη είτε αυτή σε συνδυασμό με τις προαιρετικές καλύψεις Σεισμού ή / και Αστικής Ευθύνης.

5 Μοναδικοί Λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα “Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο”

 • Ολοκληρωμένη κάλυψη. Κάλυψη των ζημιών που τυχόν συμβούν στο σπίτι σας ή το περιεχόμενο του, από οποιαδήποτε αιτία (καλύπτει οποιοδήποτε ζημιά από τυχαίο γεγονός με εξαίρεση μόνο τις “παραδοσιακές” εξαιρέσεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς). Προσφέρει κάλυψη και σε αντικείμενα υψηλής αξίας (π.χ. χαλιά, πίνακες ζωγραφικής κλπ). Αντιμετωπίζει ειδικά την περίπτωση υπασφάλισης (δηλαδή η αξία που έχετε ασφαλίσει τα περιουσιακά σας στοιχεία είναι μικρότερη από την πραγματική) με ειδικό όρο (Όρος Πρόνοιας 10%)
 • Αποζημίωση που αξίζει. Κάλυψη των ζημιών του κτιρίου σε αξία αντικατάστασης καινούργιου και της οικοσκευής σας σε πραγματική, τρέχουσα αξία.
 • Οικογενειακή κάλυψη. Κάλυψη των ευθυνών σας -ως επικεφαλής της οικογένειας σας – για τις οικονομικές συνέπειες από την αστική ευθύνη προς τρίτους οι οποίες οφείλονται σε ζημιές αυτών από πράξεις δικές σας, των μελών της οικογένειας αλλά και των υπηρετούντων στην οικία σας (οικιακή βοηθός, κηπουρός, φύλακας κ.λπ.).
 • Τιμολόγηση που συμφέρει. Ευέλικτη τιμολόγηση με μείωση του κόστους της ασφάλισης όσο αυξάνονται τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια.
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση. Εξυπηρέτηση με απόλυτη προτεραιότητα χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, τόσο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, όσο και κατά την αποζημίωση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Περιουσία