Εθνική & Επιχείρηση Τουρισμός

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Απλό Πακέτο

Καλύπτει τις ζημιές από:

  • ΠΥΡΚΑΓΙΑ και από ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
  • ΚΑΠΝΟ
  • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
  • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή και ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ-ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ της ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ για αποκατάσταση ζημιών
 • ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ
 • ΟΡΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 10%, για την πλήρη κάλυψη του ασφαλισμένου ακόμη και στην περίπτωση υπασφάλισής του (σε ποσοστό μέχρι 10%)

Σύνθετο Πακέτο (Δεν καλύπτει Τουριστικές Μονάδες)

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Απλού πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

  • ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΘΥΕΛΛΑ
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ
  • ΧΙΟΝΙ – ΧΑΛΑΖΙ -ΠΑΓΕΤΟ
  • ΔΙΑΡΡΗΞΗ, ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, SPRINKLERS
  • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Πλήρες Πακέτο

Προσφέρει όλες τις καλύψεις του Σύνθετου πακέτου και επιπλέον καλύπτει τις ζημιές στην επιχείρησή σας από:

  • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ
  • ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ και ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ
  • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ (εξαιτίας φυσικών αιτιών)
  • ΚΑΘΙΖΗΣΗ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ-ΥΨΩΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

και ακόμη:

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ή και μερών / συσκευών αυτών) και ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (θυρών / προθηκών)
 • ΘΡΑΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
 • ΕΞΟΔΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ προς τρίτους από ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή / και ΕΚΡΗΞΗ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ προς τρίτους από ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (από κάθε κίνδυνο)
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΗΣΤΕΙΑ
 • ΑΥΞΗΣΗ 15% ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (με αυτόματη διαδικασία και χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο) σε συγκεκριμένη κατ’ έτος χρονική περίοδο
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (με γνωστοποίηση της μέσα σε 60 ημέρες από την απόκτηση τους)

Προαιρετικές Καλύψεις

Εάν το επιθυμείτε, μαζί με το πακέτο που θα επιλέξετε, μπορείτε να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας και με τις παρακάτω ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 • KΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ & ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΛΗΣΤΕΙΑ. Δίνεται ως προαιρετική κάλυψη στα πακέτα Απλό & Σύνθετο (στο Πλήρες έχει ενσωματωθεί και αποτελεί βασική κάλυψη).
 • ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ. Αφορά την αναγκαία συμπλήρωση των βασικών καλύψεων, για την ολοκλήρωση της ασφάλισης των επιχειρηματιών. Καλύπτει τα καθαρά κέρδη που χάνονται, και σταθερά έξοδα που εξακολουθούν να βαρύνουν την επιχείρηση μετά από καλυπτόμενη ζημιά. Προσφέρεται ακόμη και σε επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατώτερης της Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, με ανεξάρτητο ασφαλιστήριο.
 • ΣΕΙΣΜΟΣ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/και ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ).
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ προς τρίτους από τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του επιχειρηματία ασφαλιζομένου μας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ