Εθνική & Αστική Ευθύνη

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

Γενική Αστική Ευθύνη

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους. Ενδεικτικά:

 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων:

  ΚαταστημάτωνΓραφείων

  Κέντρων ΔιασκέδασηςΚινηματογράφων / Θεάτρων

  Σχολείων / Εκπαιδευτηρίων / Φροντιστηρίων

  Γυμναστηρίων

Επαγγελματική

Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:

 • Φαρμακοποιού
 • Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
 • Συμβολαιογράφου
 • Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων:
 • Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού

Ευθύνη

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη

  • Κατασκευαστή
  • Εισαγωγέα

για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω Προγράμματα & τις καλύψεις τους απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2109093000.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ