Επενδυτικό Ομόλογο

Με το Πρόγραμμα “Επενδυτικό Ομόλογο”, εξασφαλίζετε με τον καλύτερο τρόπο το συνδυασμό επένδυσης και ασφάλισης. Επενδύετε ένα ποσό εφάπαξ σήμερα, αξιοποιώντας τις αποταμιεύσεις που με κόπο έχετε συγκεντρώσει. Χρησιμοποιώντας την επενδυτική εμπειρία ενός μεγάλου και φερέγγυου οργανισμού – της Εθνικής Ασφαλιστικής – συνδυάζετε με τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα της προσδοκίας υψηλών αποδόσεων, της εγγυημένης απόδοσης των χρημάτων σας και της ασφαλιστικής προστασίας για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τη σιγουριά για τον εαυτό τους και τους δικούς τους, εξασφαλίζοντας πρόσθετο εισόδημα στο μέλλον για την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών και την εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει.

Το ποσό που καταβάλλετε σήμερα επενδύεται με τρόπο ώστε να σας παρέχει την υψηλότερη απόδοση των χρημάτων σας, εξασφαλίζοντάς σας ταυτόχρονα ένα εγγυημένο κεφάλαιο στην ηλικία που θα επιλέξετε.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το “Επενδυτικό Ομόλογο” είναι τα εξής:

  • Εγγυημένη παροχή. Προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης ίση με τη συσσωρευμένη αξία του εφάπαξ ασφάλιστρου επένδυσης στη λήξη του προγράμματος.
  • Συνδυασμός προσδοκίας υψηλών αποδόσεων και εγγύησης. Με την καταβολή του εφάπαξ ασφαλίστρου δημιουργείται ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (Λ.Ε.Α.). Σε αυτόν καταχωρούνται οι μονάδες του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου «Επενδυτικό Ομόλογο» Εθνικής Ασφαλιστικής (η επενδυτική διαχείριση του οποίου γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων σας σε μακροπρόθεσμη βάση και που επενδύει στα Αμοιβαία Κεφάλαια του Ομίλου), που αντιστοιχούν στην αξία του επενδυόμενου ποσού. Στη λήξη του προγράμματος σας καταβάλλεται όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο, η αξία του Λ.Ε.Α. ή η εγγυημένη αξία λήξης.
  • Ευελιξία
   • την επιλογή του ύψους του εφάπαξ ποσού που επιθυμείτε να επενδύσετε (με ελάχιστο τα 3.000€).
   • στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη).
   • στην επιλογή της παροχής σας στη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε καταβολή του συνολικού ποσού εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη (η παροχή σύνταξης προϋποθέτει ηλικία 50 ετών) ή ως συνδυασμός αυτών.
  • Ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη λήξη του προγράμματος. Εάν αυτό συμβεί λόγω ασθένειας, καταβάλλεται στους δικούς σας όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο: η αξία των πιστωμένων στον Λ.Ε.Α. μονάδων του Ε/Κ Επενδυτικό Ομόλογο εκείνη τη στιγμή ή το καταβληθέν εφάπαξ ασφάλιστρο. Επιπλέον, εάν το απρόοπτο επέλθει συνεπεία ατυχήματος, καταβάλλεται πρόσθετο ποσό ίσο με το καταβληθέν εφάπαξ ασφάλιστρο (με ανώτερο όριο τα 90.000€).
  • Ενημέρωσή σας από την Εθνική Ασφαλιστική για την πορεία του προγράμματος.

4 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το “Επενδυτικό Ομόλογο”

1. Συνδυασμός επένδυσης και προστασίας.

2. Εγγυημένη ελάχιστη απόδοση.

3. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια και επιπλέον προστασία τους σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα.

4. Ευελιξία στην επιλογή της παροχής. Δυνατότητα επιλογής είσπραξης Εφάπαξ ποσού, καταβολής Σύνταξης ή συνδυασμού τους.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ


Προγράμματα
Εθνική & Αποταμίευση