Μια μακρά ιστορία ανόδου και βραβεύσεων

Το 1991 ιδρύεται το γρα­φείο του κ. Γιώργου Φουφόπολου, με έδρα τη Ν. Σμύρνη. Η ετήσια παραγωγή είναι 70.000.000δρχ. (205.429€) και με αυτήν κατακτά την 44η θέση στον κλάδο Ζωής.

Τον επόμενο χρόνο θα ιδρυθεί και το γραφείο στο Κορωπί με Ομαδάρχη του κ. Ι. Π απ αχρήστου. Η παραγωγή φθάνει στα 89.000.000δρχ. (261.188€) και το γραφείο αγγίζει τη 17η θέση!
Το 1993 ο κ. Γιώργος Φουφόπουλος είναι ήδη στη 1η δεκάδα της Εθνικής υπερδιπλασιάζοντας την παραγωγή του σε δύο χρόνια: 148.000.000δρχ (434.336€) με Ομαδάρχες τους κ.κ. Ι. Παπαχρήστου και Ι. Μαυρομμάτη.

Αρκεί η 1η δεκάδα; Όχι βέβαια! Την επόμενη χρονιά το γραφείο είναι στην τριάδα! Στους Ομαδάρχες προστίθεται η κ. Α. Ευθυμιάκου, η παραγωγή φθάνει στα 217.000.000 δρχ. (636.830€) και η κ. Α. Ευθυμιάκου κατακτά την 1η θέση στους ασφαλιστικούς συμβούλους στον κλάδο Ζωής με ρεκόρ παραγωγής.

Την ίδια χρονιά διακρίνο­νται οι κυρίες Φ. Κακολύρη (25η) και Δ. Δρακούλη (30η).

Η πρώτη πενταετία κλείνει θριαμβευτικά! το Γραφείο Φουφόπουλου φθάνει στην κορυφή: 1η θέση με ρεκόρ παραγωγής. Για πρώτη Φορά στη μακρόχρονη ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής ένα γραφείο πωλήσεων ξεπερνά στη νέα παραγωγή Ζωής τα 300.000.000δρχ!, φθάνοντας τα 313.000.000δρχ. (918.562€).

Την ίδια χρονιά βραβεύονται τρεις Ομαδάρχες ενώ ο κ. Ι. Μαυρομμάτης είναι ο 1ος Ομαδάρχης της εταιρίας.

Στους Ομαδάρχες προστίθεται ο κ. Α. Καραβάς. Ιδρύεται νέο γραφείο στη Νάξο.

Αφού έφθασε στην κορυφή, δεν είναι εύκολο να την αφήσει. Το γραφείο Φουφόπουλου θα παραμείνει 1ο το 1996 ενώ το 1997 θα κατακτήσει την 1η θέση και στους γενικούς κλάδους. Φυσική η εξέλιξη: το 1998 ιδρύεται η Επιθεώρηση Γιώργου Φουφόπουλου.

Στα δύο αυτά χρόνια: Ο κ. Ι. Μαυρομμάτης είναι 1ος Ομαδάρχης στον κλάδο Ζωής και τις δύο χρονιές. Η κ. Γ. Μαυρομμάτη κατακτά την 1 η θέση νια τον κλάδο Ζωής στους ασφαλιστικούς συμβούλους το 1996.

Επίσης βραβεύονται οι: Φ. Κακολύρη, Ι. Καρύδας, Μ. Μαράκης, Δ. Σιλάχα, Σ. Τότο-λος, Β. Καραβάς, Μ. Τζουάνη, Ι. Πλατσής, Κ. Βασιλείου, Δ. Τζουγανάτος, Λ. Κυριαζή, Κ. Ζερίτης, Μ. Καραθανάση, Μ. Μαράκης, Α. Κουτσιούκης και Δ. Δρακούλη.

Το 1996 η παραγωγή φθάνει στα 322.000.000 δρχ. (944.974 €) ιδρύεται νέο γραφείο στη Σαλαμίνα και αναδεικνύεται Ομαδάρχης η κ. Ε. Δορκοφίκη.

Το 1997 η αύξηση είναι εντυπωσιακή καθώς φθάνει στα 517.000.000δρχ (1.517.241€) και νέος Ομαδάρχης προάγεται ο κ. Τ. Περουτσέας.

Το 1998 ιδρύεται η Επιθεώρηση που φιλοδοξεί να φθάσει στην 1η θέση Επιθεωρητής ο κ. Γ. Φουφόπουλος. Τα δύο γραφεία διευθύνουν ο ίδιος και ο κ. Ι. Μαυρομμάτης.

Δημιουργείται νέο γραφείο στο Νέο Κόσμο. Έκπληξη; Όχι και τόσο γιατί η δυναμική της ομάδος είναι ολοφάνερη: Η νέα Επιθεώρηση κατακτά, απ’ το πρώτο έτος, τη 2η θέση στον κλάδο Ζωής ενώ παράλληλα είναι 1η στο επενδυτικό ομόλογο και 1η στο Add Hoc.

Ο Ομαδάρχης Γ. Περουτσέας είναι 1ος στο add hoc.

Ο Διευθυντής Ι. Μαυρομάτης είναι 2oς στη διατηρησιμότητα.

Διακρίνονται στον κλάδο Ζωής οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι: Μ. Καραθανάση, Π. Τζαβέλα, Σ. Τότολος, Ν. Μιχαηλίδης, 1. Νίκου, Φ. Κακολύρη, Α. Κουτσιούκης, Χ. Λάβδα, Κ. Ζερίτης.

Καιτο 1999 καιτο 2000 η Επιθεώρηση κατακτά τη 2η θέση στον κλάδο Ζωής με παραγωγή 793.000.000δρχ. (2.327.219 €) το 1999 και 850.000.000δρχ. (2.494.497€) το 2000.

Το 1999 προάγεται σε Διευθυντή Γραφείου ο κ. Λ. Θερμιώτης. Ομαδάρχες είναι οι Ι. Παπαχρήστου, Γ. Περουτσέας, Σ. Βελισσάριου Μ. Μαράκης, Θ. Ανδριτσάκης, Β. Τζαβέλα, Ι. Σκαλιδάκης, Σ. Τότολος, Δ. Δρακούλη ενώ το 2000 προστίθενται οι Μ. Τζουάνη και Φ. Κακολύρη.

Το 1999 ο Ομαδάρχης Γ. Περουτσέας κατακτά την 1η θέση στο Add Hoc ενώ βραβεύονται οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι: Γ. Μάκαρης, Μ. Καραθανάση. Στη διατηρισημότητα την 1η θέση κατακτά η κ. Γ. Μαυρομμάτη.

Το 2000 ο Διευθυντής κ. Ι. Μαυρομμάτης κατακτά την 3η θέση. Στους Ομαδάρχες ο κ. Σ. Τότολος είναι 7ος και ο κ. Θ. Ανδριτσάκης είναι 8ος.

Στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους: 2η η κ. Μ. Καραθανάση, 4ος ο κ. Δ. Μηλιόρδος, 8η η κ. Α. Τοτόλου, 19ος ο κ. Κ. Ζερίτης, 21ος ο κ. Ι. Ρασούλης.

Στη διατηρησιμότητα ο Ομαδάρχης κ. Ζωγράφος είναι 2ος, και οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι Μ. Καραθανάση και Δ. Τζουγανάτος 3η και 7ος αντίστοιχα.

Η Δεύτερη Δεκαετία

Ο νέος αιώνας (2001) σημαίνει και την έναρξη της 2ης δεκαετίας από την ίδρυση του Γραφείου του κ. Φουφόπουλου και αρχίζει θριαμβευτικά με τη συνεργασία του Γραφείου του κ. Φραγκάκη και την επέκταση της Επιθεώρησης στην Κρήτη, στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων.

Γραφεία παραγωγής υπάρχουν πλέον στον Ν. Κόσμο, στο Γαλάτσι, στο Κορωπί, στη Σαλαμίνα, τη Νάξο και την Καλλιθέα. Διευθυντές είναι οι κ.κ. Γ. Φουφόπουλος, Ι. Μαυρομμάτης, Λ. θερμιώτης, Σ.Φραγκάκης.

Το 2002 βρίσκει την Επιθεώρηση Φουφόπουλου να έχει την εξής διάρθρωση.

Γραφεία: Γ. Φουφόπολου, Ι. Μαυρομάττη, Στ. Φραγκάκη.

Ομάδες: Γ. Περουτσέα, Φ. Κακολύρη, Δ. Δρακούλη, Δημ. Τζουγανάτου, Σπ. Τότολου, Γ. Φουφόπουλου (Direct), Π. Τζαβέλλα, Αν. Βελισσαρίου, Ιω. Μαυρομμάτη (Direct), Θ. Ανδριτσάκη, Ιω. Σκαλιδάκη, Μ. Τζουάνη, Εμ. Μαράκη, Γ. Χατζάκου, Γ. Φραγκάκη (Direct), Κ. Ζωγράφου, Κορωπί: Ι. Παπαχρήστου, ΡέθυμνοΧανιά: Μιλ. Τσιάλιου, Ηράκλειο: Σκαλιδάκη.

Το 2004 δημιουργείται νέα ομάδα με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, ενώ στην παραγωγή του ίδιου χρόνου η Επιθεώρηση Φουφόπουλου αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, θέση που από τότε κρατά σταθερά μέχρι σήμερα.

Το 2006 η βαθιά επιθυμία του Διευθυντή του ιστορικού γραφείου της Λάρισας κ. Παναγιώτη Μπεκίρη να ενταχθεί στην Επιθεώρηση διευρύνει αμοιβαία τους ορίζοντες.

Τον ίδιο χρόνο ο κ. Σπύρος Τότολος προάγεται σε Διευθυντή Γραφείου, η ομάδα της κ. Μαρίας Ηλιοπούλου-Καμβά εντάσσεται στην Επιθεώρηση και στο Γραφείο του κ. Ι. Μαυρομμάτη δημιουργούνται δύο ομάδες με επικεφαλής την κ. Γεωργία Κουφοπούλου και τον κ. Δημήτρη Μηλιόρδο. Το ίδιο συμβαίνει και στο γραφείο του κ. Στ. Φραγκάκη, με επικεφαλής των ομάδων, τους κ. κ. Γεώργιο Χατζάκο και Βασίλειο Καλημάνη.

Η Επιθεώρηση διαθέτει, πλέον, πέντε γραφεία πωλήσεων με επικεφαλής τους κ.κ. Γ. Φουφόπουλο, Σπ. Τότολο, Π. Μπεκίρη, Ιω. Μαυρομμάτη και Στ. Φραγκάκη.

Το 2007 η διαχρονική επιθυμία του ετέρου ιστορικού γραφείου του κ. Καργάκη να ενταχθεί στην Επιθεώρηση, υλοποιείται.

Η δημιουργία και η γέννηση νέων δομών είναι τιμή!

Υπέρτατη τιμή είναι η επιθυμία κορυφαίων στελεχών της Αγοράς να ενταχθούν στην Επιθεώρηση Γιώργου Φουφόπουλου.

Το 2008 συνταξιοδοτείται ο κ. Στ. Φραγκάκης.

Σε όλο το διάστημα από το 2002 έως σήμερα οι βραβεύσεις των ανθρώπων της Επιθεώρησης στα ετήσια βραβεία της Εθνικής Ασφαλιστικής αυξάνονται με …γεωμετρική πρόοδο.