Ο Ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου

Τα δεδομένα αλλάζουν. Η ιδιωτική ασφάλιση συμμετέχει όλο και πιο ενεργά στην κάλυψη των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο αναβάθμισης της Ιδιωτικής Ασφάλισης, ο επαγγελματίας Ασφαλιστικός Σύμβουλος αποκτά ουσιαστικά και θεσμικά τον ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ. Αυτός είναι που με το ήθος του, την άρτια κατάρτισή του και τον υψηλό επαγγελματισμό του παρέχει χρήσιμες συμβουλές και υπηρεσίες στον καταναλωτή. Είναι ο μαχητής της πρώτης γραμμής.

Η Εθνική δίνει μεγάλη σημασία στην επιλογή, την κατάρτιση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των Ασφαλιστικών της Συμβούλων. Επενδύει στην δια βίου εκπαίδευσή τους και ανταμείβει γενναιόδωρα εκείνους που διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση.

Οι αφοσιωμένοι και ικανοί Σύμβουλοι προωθούνται στην ιεραρχία και ενθαρρύνονται να αναλάβουν διοικητικές αρμοδιότητες στην Ομάδα τους για τις οποίες, βεβαίως, αμείβονται.

Με την ανάπτυξη της σύγχρονης Τραπεζικής και την πολυμορφία των Τραπεζικών και Ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και την σύμπραξη και σύγκλιση των δυο θεσμών, ο ρόλος του Ασφαλιστικού Συμβούλου έχει πλέον, κατά πολύ, ξεφύγει από τα κλασσικά όρια του «Ασφαλιστή». Έχει εδραιωθεί ως ο Επενδυτικός Σύμβουλος του ενημερωμένου καταναλωτή. Γι’ αυτό, το ήθος και το κύρος του Συμβούλου είναι προεξάρχουσες προϋποθέσεις για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ