Η Καριέρα του Ασφαλιστικού Συμβούλου

Ο νέο-στρατολογηθείς συνεργάτης της Εταιρείας για τους πρώτους 6 μήνες είναι Δόκιμος Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Στο διάστημα αυτό, παρακολουθεί ένα θεμελιώδες εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις έννοιες και την ορολογία της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η επιτυχία του στις εξετάσεις, που διενεργούνται από το Yπουργείο, είναι βασική προϋπόθεση επαγγελματικής πιστοποίησης και απόκτησης άδεια άσκησης του επαγγέλματος Ασφαλιστικού Συμβούλου. Κατά το ίδιο διάστημα, παίρνει επίσης καθοδήγηση από έμπειρους συνεργάτες της Εταιρείας στην πώληση των προϊόντων της και συγχρόνως μπαίνει στην αγορά. Όταν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή και πάρει την άδεια άσκησης επαγγέλματος, γίνεται πλέον πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος.

Στις πρώτες του συναντήσεις με πελάτες συνοδεύεται από έμπειρο Σύμβουλο ο οποίος τον καθοδηγεί και ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή του στη διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και στη διαμόρφωση της πιο κατάλληλης πρότασης για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μέχρι να κλείσει το συμβόλαιο.

Τα καθήκοντα του Ασφαλιστικού Συμβούλου περιλαμβάνουν:

  • τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών εταιρικών εντύπων, όπως εβδομαδιαίας δραστηριότητας και στοχοθεσίας,
  • την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που στόχο έχουν την κατάρτιση και αναβάθμισή του,
  • τη συμμετοχή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε συναντήσεις όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες και απόψεις για τους στόχους και άλλα θέματα της ομάδας που ανήκουν.

Η αμοιβή του Ασφαλιστικού Συμβούλου υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των συμβολαίων που κλείνει με πελάτες. Ο Κανονισμός Εξέλιξης και Αμοιβών δίνει λεπτομέρειες και παραδείγματα των υπολογισμών αυτών, ανάλογα με τον κλάδο ασφάλισης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ